हाम्रो बारेमा

नेपालको मानचित्रमा ललितपुर जिल्ला २७२२ देखि २८५० उत्तरी अक्षांश र ८५१४ देखि ८५२६ पुर्वि देशान्तर सम्म फैलिएर रहेको छ । यो जिल्ला ४५७ मिटर देखि २८३१ मिटर (फुलचोकी) सम्मको उचाईमा फैलिएको छ । जिल्लामा १ वटा महानगरपालिका, २ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह रहेका छन । जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ३९५४८ हेक्टर मध्ये २४१५१ हे. (६१.०७ %) वन क्षेत्रले ओगटेको छ । भौगोलिक अवस्थिति अनुसार जिल्लामा उपोष्ण देखि शितोष्ण सम्मको हावापानी रहेको पाईन्छ । जिल्लामा साल मिश्रित चौंडापाते वन, सल्ला मिश्रित चौडापाते वन एवं उत्तिस, चिलाउने र सल्ला मिश्रति चौडापाते वन पाईन्छ ।

वि.सं. १९९९ मा काठ महल अड्डाको स्थापनावाट वन प्रशासनको कार्य शुरु भएको ईतिहास छ । सो समयमा त्यस अन्तर्गत ३ सर्कल र १२ वटा वन जाँच अड्डाहरु रहेका थिए । समयक्रम संगै वि.सं. २००८ सालमा दुई सर्कल, ११ डिभिजन र ४४ रेन्ज कार्यालयहरु सहित वन विभागको स्थापना भएको थियो ।त्यसै गरी वि.सं. २०३३ सालमा वन संगठनमा पुन: परिवर्तन गरी ९ वटा सर्कल, ४० वटा वन डिभिजन र एक सय ७४ वटा रेन्ज कार्यालयहरु स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. २०४० सालमा वन संगठनलाई विकेन्द्रीकरणको भावना अनुरुप परिवर्तन गरी ५ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय समेत कायम गरियो ।साथै आ.व  २०४३/४४ मा देशका ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयहरू स्थापना गरिएको हो ।वन संगठनलाई प्रभावकारी¸ समयानुकूल¸ जनमुखी र सेवामूलक बनाउन समय-समयमा यसको पुनर्गठन भई सो अनुरुप  २०७५ सालमा देशको बदलिँदो राजनीतिक परिवेश अनुसार डिभिजन वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था भई संचालन भइरहेको छ ।वागमती प्रदेशमा रहेका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु मध्ये डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर एक हो ।डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं. ३ मा अवस्थित छ । यस  अन्तरगत ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु मार्फत फिल्ड स्तरमा सेवा प्रवाह भई रहेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरले मुलत: निम्न उद्धेश्यहरु हाँसिल गर्न आफ्ना कार्यक्रम र कृयाकलापहरु संचालन गर्ने गर्दछ ।

 • जिल्लाको समग्र वनक्षेत्रको संरक्षण, संबर्धन, सदुपयोग र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यहरु सम्पादन गर्ने, नियमन र प्रवर्धन गर्ने ।
 • उपभोक्ताका दैनिक आवश्यक पर्ने वनपैदावर एवं वनपैदावरमा आधारित उद्योगहरुको लागि कच्चा पदार्थहरुको आपुर्ति व्यवस्थापन र नियमन गर्ने ।
 • विधमान वन, वन्यजन्तु र वातावरण सम्वन्धि नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मार्गदर्शनको कार्यान्वयन गर्दै वनक्षेत्रमा सूशासन कायम गर्ने ।
 • वन,वन्यजन्तु र वातावरणको संरक्षण सम्वर्धन व्यवस्थापन संग सम्वन्धि तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी सम्प्रेषण र पृष्ठपोषण गर्ने।
 • वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलवायू परिवर्त आदि सम्वन्धि प्रचार प्रसार गर्ने, क्षमता अभिबृद्धिका कार्यहरु संचालन गर्ने ।
 • व्यापक रुपमा हरियाली प्रवर्धनको लागि गुणस्तरिय विरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन गर्ने । 
 • वन पैदावरमा आधारित उद्योग एवं हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरुवाट रोजगारी श्रृजना गर्ने ।

अनुगमन, मुल्याङ्कन र पृष्ठपोषण ।

 • वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र अपराध नियन्त्रण
 • वन तथा वन्यजन्तु अपराधको न्यायिक निरुपण
 • विभिन्न व्यवस्थापन मोडालिटीका वनको हस्तान्तरण, व्यवस्थापन, नियमन र सहजिकरण
 • वन क्षेत्रको सर्वेक्षण, नक्साङ्कन र सिमा निर्धारण
 • वृक्षारोपण, निजि, सार्वजनिक र शहरी वन विकास एवं पर्यापर्यटन विकास
 • वन क्षेत्रभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन
 • वन सदुपयोग तथा वन पैदावारको आपूर्ति एवं नियमन
 • जडिबुटि विकास, संकलन एवं वनजन्य उद्यम स्थापना र संचालनमा सहयोग
 • मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन
 • वन सम्वन्धि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा प्रचार प्रसार
 • नगर उद्यान, पार्क र हरियाली प्रवर्द्धन
 • अनुगमन र प्राविधक सहयोग
 • वन सुशासन कायम लगायत वन वन्यजन्तु र वातावरण सम्वन्धि अन्य कार्यहरु

डिभिजनल वन अधिकृत

रामकुमार भण्डारी

Ram kumar Bhandari

सूचना अधिकारी

थिर प्रसाद काेइराला

सम्पर्क:९८५१२२७३३०

dfolalitpur1@gmail.com

नागरिक वाडा पत्र

copyright © 2021